ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УБ 2025“
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3696094
RSS feed RSS feed
Почетна
Банер
Банер
Банер
Банер
ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УБ 2025“ ПДФ Штампа
четвртак, 22 децембар 2016 11:55
ОПШТИНА УБ
Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре 
и имовинско-правне послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УБ 2025“

Одлукa о изради Измене и допуне плана генералне регулације „Уб 2025“ објављена је у „Службеном гласнику Општине Убˮ, број 15/14.
Јавни увид у трајању од 30 дана, одржаће се од 22. децембра 2016.године до 22. јануара 2017. године, у канцеларији бр.311 на трећем спрату у просторијама општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, радним даном од 8-14 часова, односно објављен на интернет страници општине Уб www.opstinaub.org.rs.
 
Јавна презентација Нацрта измене и допуне плана генералне регулације „Уб 2025“  биће одржана 11. јануара 2017. године у 12 часова у сали (бр.308-310) на трећем спрату у просторијама општине Уб.
Јавна седница комисије за планове, после одржаног јавног увида биће одржана 30. јануара 2017. године у 11 часова у сали (бр.308-310) на трећем спрату у просторијама општине Уб.
 
Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, као носилац израде ових планова детаљне регулације, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима, као и ефектима планирања. 
 
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на писарници Општинске управе Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, ул. 3.октобра бр.4, у току трајања  јавног увида, закључно са 22. јануаром 2017.  године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде могу утицати на планско решење.
 

 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927