Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3769363
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавне набавке и конкурси
ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 3/2016 - Производи за исхрану ученика ПДФ Штампа
среда, 09 март 2016 12:20

Основна школа "Милан Муњас" Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке, број 3/2016 за набавку добара – производи за исхрану ученика, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем по партији, на период од две године.

ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 3/2016 - Производи за исхрану ученика


 
Дирекција за уређење и изградњу Уб – Санација ударних рупа и пукотина ПДФ Штампа
четвртак, 03 март 2016 14:29
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12 и 68/15) и Одлуке вд директора ЈП „Дирекција за уређењеи изградњу“ Уб о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ 1/2016 од 02.03.2016. године,

ЈП „ Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
Ул. 3. октобра бр. 2, 14210 Уб

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. ЈНМВ 1/2016
за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности – Санација ударних рупа и пукотина


Преузмите текст позива
 
ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 1/2016 - Електрична енергија ПДФ Штампа
четвртак, 03 март 2016 08:02

Основна школа "Милан Муњас" Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности, број 1/2016 за набавку добара – електрична енергија.

ОШ "Милан Муњас" Уб - ЈН 1/2016 - Електрична енергија


 
ЈН 1-2/2016 - Намирнице за исхрану деце ПДФ Штампа
четвртак, 18 фебруар 2016 13:49

Предшколска установа „Уб“ Уб објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку уз закључење уговора за набавку добара  бр. 1-2/2016 намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Уб“ Уб.

ЈН 1-2/2016 - Намирнице за исхрану деце


 
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину ПДФ Штампа
среда, 10 фебруар 2016 13:20

На основу Споразума бр.020-86/16-01 од 03.02.2016.г. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе и Општине Уб за 2016.годину,  Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево и Општина Уб расписују

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину


 
Оглас за избор корисника за доделу помоћи ПДФ Штампа
уторак, 09 фебруар 2016 09:20
 
Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији општине Уб, расписала је:

О г л а с

За избор корисника за доделу помоћи:
1. за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, на територији општине Уб.

Опширније...
 
ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења ПДФ Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 12:08

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења


 
ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу ПДФ Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 11:45

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса:

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу


Опширније...
 
ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 28/5 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 29 јануар 2016 14:34

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

 

Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб јавним надметањем, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 28/5 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 530м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за становање у мешовитим централним блоковима.

 

Преузмите текст огласа


 
ЈН 1.1.4 - Електрична енергија ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 13:26

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке

ЈН 1.1.4 - Електрична енергија


Опширније...
 
ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица ПДФ Штампа
среда, 27 јануар 2016 08:52

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.2.5/2016 – Осигурање имовине и лица


Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 10 од 44

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927