RSS feed http://arhiva.opstinaub.org.rs/ Thu, 08 Jun 2023 11:08:15 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Обавештење о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1705%3A2018-09-11-18-22-30&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поводом расписаних избора за чланове националних савета националних мањина за 04. новембар 2018. године, 

Општинска управа општине Уб, ради ефикаснијег остваривања права националних мањина на упис у посебан бирачки списак, а у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, обавештава грађане:

- Увид у део посебног бирачког списка  националне мањине за подручје Општине Уб, као и евентуалне промене (упис, брисање, измене, допуне или исправке) грађани могу остварити у згради Општинске управе Уб, Улица Војводе Мишића 20б, до закључења посебног бирачког списка сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00  часова, а 19. октобра 2018. године до 24,00 часа.  

- После закључења посебног бирачког списка националне мањине, од 20. октобра до 31. октобра 2018. године у 24,00 часа, захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, непосредно или преко Општинске управе Уб.

- Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак националне мањине имају овлашћени представници подносилаца проглашених изборних листа. 

- Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.
 
                   ОПШТИНСКА УПРАВА УБ

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Tue, 11 Sep 2018 18:20:18 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1705%3A2018-09-11-18-22-30&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1702%3A2018-06-12-10-03-16&catid=1%3Alatest-news&lang=rs На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, из Београда, Булевар Краља Александра 282, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта бочне наплатне станице Уб, на државном путу IIА реда (Е-763), на км 42+518, на к.п.бр.2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу к.п.бр.2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4, КО Стубленица, на територији СО Уб, дана 25.05.2018. године, заведен под бројем 353-02-1237/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Tue, 12 Jun 2018 10:02:35 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1702%3A2018-06-12-10-03-16&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
Акција добровољног давања крви http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1697%3A2018-04-17-11-32-37&catid=68%3A2018-04-17-11-25-27&lang=rs Обавештавамо становнике општине Уб, да ће у ПЕТАК, 20. априла 2018. године, бити одржана АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ. Место одржавања акције је градски трг у Убу, у периоду од 10 - 16 сати.

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Tue, 17 Apr 2018 11:26:42 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1697%3A2018-04-17-11-32-37&catid=68%3A2018-04-17-11-25-27&lang=rs
Објављени нови документи http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1691%3A2018-03-09-14-09-01&catid=1%3Alatest-news&lang=rs Објављени су нови материјали:

Одобрене јавне набавке у 2018. години - 09.03.2018

Закључци за Шесте седнице општинског Већа 

Радни материјал за прву седницу СО-е Уб у 2018. години 

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Fri, 09 Mar 2018 14:05:15 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1691%3A2018-03-09-14-09-01&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
Објављени нови документи http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1690%3A2018-02-23-12-32-39&catid=1%3Alatest-news&lang=rs Објављени су нови документи:

Службени гласник општине Уб 04/2018

Пета седница општинског Већа

Одобрене јавне набавке

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Fri, 23 Feb 2018 12:28:55 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1690%3A2018-02-23-12-32-39&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
Објављени нови документи http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1687%3A2018-02-08-11-21-57&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
 
 
]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Thu, 08 Feb 2018 11:19:04 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1687%3A2018-02-08-11-21-57&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
Службени гласник општине Уб 22/2017 http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1678%3A----222017&catid=1%3Alatest-news&lang=rs Објављен је Службени гласник општине Уб број 22/2017.

 Електронску верзију можете преузети овде

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Wed, 27 Dec 2017 08:36:57 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1678%3A----222017&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
Позив за попуњавање апликационог формулара за одобрење годишњих програма спортских организација којима се остварује ... http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1676%3A2017-12-22-13-59-09&catid=1%3Alatest-news&lang=rs Поштовани,
Скупштина општине Уб 16. децембра 2016. године, донела је Правилник о додели средстава односно одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта (''Службени гласник општине Уб'' број 30/2016).
Одлуком о буџету општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 22/2017) на позицији 83 опредљена су средства у износу од 7.500.000 за суфинсирање годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Уб.
Позивамо Вас да на прописаном обрасцу који је саставни део овог позива поднесете захтев за суфинасирање програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта у 2018. години.
Апликациони формулар је потребно попунити до 10.01.2018. године и предати га:
- Чланови ОФС у просторије ОФС или на писарницу Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б, а
- Остали спортски клубови на писарници Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б.

Уз попуњен Апликациони формулар потребно је доставити и копију картона депонованих потписа. Поштовањем овог рока уговори ће бити потписани до 31.01.2018. године и средства на располагању од 01.02.2018. године.

Такође, још једном подсећање:

1) По уплати новчаних средства буџета општине Уб за суфинаНсирање одобреног годишњег програма у року од 30 дана дужни сте да доставите веродостојне књиговодствене исправе о наменској употреби уплаћених средстава (копија извода на ком се види обављена трансакција као и копија рачуна или предрачуна на основу кога је извршено плаћање; за плаћања суђења потребно је доставити уз копију извода доставити и копију службеног налога и пореске пријаве;)

2) Неће се вршити рефундирање већ плаћених обавеза; 

3) Правдањем претходне трансакције моћи ћете да доставите захтев за нова средства.
 

]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Fri, 22 Dec 2017 13:56:27 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1676%3A2017-12-22-13-59-09&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
Одржане три седнице Већа http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1674%3A2017-12-21-12-38-54&catid=1%3Alatest-news&lang=rs Општинско веће општине Уб одржало је три седнице, са којих можете преузети закључке:

Седница 34

Седница 35

Седница 36

]]>
stefan.teodosic@opstinaub.org.rs (Стефан Теодосић) Thu, 21 Dec 2017 12:37:06 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1674%3A2017-12-21-12-38-54&catid=1%3Alatest-news&lang=rs
КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/18. годину http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1673%3A-----------201718-&catid=1%3Alatest-news&lang=rs Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016 и 20/2017), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује


КОНКУРС
за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања
за школску 2017/18. годину
 
 
 
]]>
admin@creative-brackets.com (Creative Brackets) Wed, 20 Dec 2017 11:35:10 GMT http://arhiva.opstinaub.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1673%3A-----------201718-&catid=1%3Alatest-news&lang=rs