Продаја аутомобила јавним надметањем Штампа
среда, 21 септембар 2016 06:36

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УБ, улица 3. октобра број 4,  продаје, усменим јавним надметањем, путнички аутомобил, и то:
- марке “Volkswagen” Модел 1Ј BORA - ДИЗЕЛ, регистарски број УБ009-YВ, број шасије WВWЗЗЗ1ЈЗYW503678, број мотора PUS71020300933, снага мотора 85 Кw, радна запремина мотора 1896 cm3 ТДИ, боја “9М МЕТАЛИЗИРАНА”, година производње 2000, пређена километража 250 705 км аутоматска клима, шибер, АСР, 6 мануелни мењач, грејачи седишта и фабричка навигација, почетна цена износи 240.000,00 динара, ауто се може видети сваког радног дана од 7 – 15 сати на паркингу иза зграде Општинске управе Општине Уб.

2. Услови лицитације:  
- Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица која најкасније до отпочињања јавног надметања уплате 10% од почетне цене. Учешће се може уплатити на жиро – рачун број: 840 – 745151843-03, “Остали општински приходи”, са позивом на број 74 – 105.
- На лицитацији морају учествовати најмање три учесника.
- Минимално подизање по једном лицитанту износи 10.000,00 динара.
- Учесник у јавном надметању који излицитира највишу цену у обавези је да у року од 5 (пет) дана од дана лицитације закључи уговор о купопродаји, с тим да до закључења уговора уплати целокупан износ излицитиране цене. Уколико учесник који је излицитирао највишу цену одустане од закључења уговора или не уплати излицитирани износ, уплаћено учешће се не враћа.   

3. Лицитација ће се одржати дана 30.септембра 2016. године са почетком у 10,00 сати у згради Општинске управе Општине Уб, улица 3. октобра број 4, у сали за састанке, канцеларија број 308-310/3.”.