14. седница ОВ Уб 2016 Штампа
петак, 23 септембар 2016 07:18

Општинско веће Општине Уб одржало је 14. седницу, са које можете преузети закључке:

14. седница ОВ Уб 2016

Јавне набавке - ажуриран списак 21.09.2016.