Обавештење о захтеву о потреби процене утицаја на животну средину Штампа
четвртак, 10 новембар 2016 07:24

Општинска управа Уб , Одељење за делатности установа и заштиту животне средине , на основу члана 10 и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће  Обавештење о захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештавамо јавност , заинтересоване органе и организације да је за Пројекат : ,,ОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ МЕСА ПАПКАРА И ТОПЉЕЊЕ МАСТИ ПАПКАРА '' , на катастарској парцели бр. 708/01  К.О. Лончаник , Општина Уб , носиоца Пројекта , ,,Ваљевац МДМ''д.о.о, Бихаћка 32, 14000 Ваљево, поднет захтев о потреби процене утицаја на животну средину .

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева сваког радног дана од 11 до 15 часова , у просторијама Општинске управе Уб , улица 3.октобра број 4 , други спрат канцеларија број 302 , и доставити своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Додатне информације могу се добити на телефон : 014/ 411-622 локал број 302