КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/18. годину Штампа
среда, 20 децембар 2017 12:35
Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016 и 20/2017), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирањa расписује


КОНКУРС
за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања
за школску 2017/18. годину
 
 Студентске стипендије 2018 - текст конкурса
 
Студентске стипендије 2018 - потребна документација и обрасци
 
Студентске стипендије 2018 - закључак о продужетку рока