Локалне самоуправе и европске интеграције Штампа
понедељак, 03 август 2009 14:20

 

Стална конференција градова и општина је представила Нацрт акционог плана СКГО за припрему јединица локалних самоуправа у Србији за процес европских интеграција. Расправи су присуствовали председник општине Уб, као и председници општина и градоначелници из Србије, представници Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, институција Европске уније, и релевантни представници цивилног друштва.


Посебан акценат током расправе је стављен на неопходност институционализације дијалога између Владе Републике Србије, СКГО и јединица локалне самоуправе када се ради о процесу европских интеграција. Преко 60% европског законодавства примењује се на локалном нивоу, и из тог разлога је неопходно да се наше општине и градови благовремено упознају са својим обавезама које их очекују, али исто тако и да Влада води рачуна о капацитетима и могућностима локалне самоуправе у Србији. Предлог СКГО је обавезно укључивање представника локалних власти у рад преговарачких група, у оним областима које су од значаја за јединице локалне самоуправе.