Референтна каматна стопа - репрограм Штампа
понедељак, 09 октобар 2017 07:58

НАПОМЕНА: У складу са чланом 5. Правилника о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку плаћања дугованог пореза на рате (СГ РС 24/2016), на рате утврђене решењем о репрограму, обрачунава се камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Референтна каматна стопа износи 4,50% од 01.01.2016. до 11.02.2016. године 

Референтна каматна стопа износи 4,25% од 11.02.2016. до 07.07.2016. године

Референтна каматна стопа износи 4,00% од 07.07.2016. године

Референтна каматна стопа износи 3,75% од 07.09.2017.године

Референтна каматна стопа износи 3.50%од 09.11.2017. године.