РАНИ ЈАВНИ УВИД Штампа
среда, 10 октобар 2018 07:34
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2x400 kV БАЈИНА БАШТА - ОБРЕНОВАЦ 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11. до 25. октобра 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа. односно у зградама Градске управе Града Београда, градске општине Обреновац, скупштине града Ваљева и општина Бајина Башта, Косјерић, Лајковац, Мионица и Уб.