Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Уб Штампа
петак, 12 август 2016 06:38

Скупштина општине Уб објављује:

Оглас за прикупљање писаних  понуда за давање у  закуп и на коришћење  пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Уб (Службени гласник Општине Уб 19/2016)