Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2016/17. годину Штампа
понедељак, 09 јануар 2017 07:29

Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014 и 28/2016), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања Скупштине општине Уб, расписује

КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2016/17. годинуСлужбени гласник Општине Уб 1/2017:

Службени гласник Општине Уб 1/2017