ЈН бр. 1.2.6/2017 – Зимско одржавање Штампа
четвртак, 05 октобар 2017 12:42

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке услуга:

ЈН бр. 1.2.6/2017 – Зимско одржавање