ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016 Штампа
уторак, 19 јануар 2016 00:00

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.1.2 - Дизел и бензин за потребе ОУ Уб 2016