ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица Штампа
среда, 27 јануар 2016 08:52

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности:

ЈН 1.2.5/2016 – Осигурање имовине и лица

Документ садржи позив за подношење понуда, конкурсну документацију и питања и одговоре.

ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица - Измене и допуне докуменације

ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица - Измењена документација

ЈН 1.2.5 – Осигурање имовине и лица - Одлука о додели уговора