ЈН 1.1.4 - Електрична енергија Штампа
среда, 27 јануар 2016 13:26

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке

ЈН 1.1.4 - Електрична енергија

Извршене измене конкурсне документације у складу са Законом о изменама и допунама Закона о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 55 од 25.06.2015. године.

ЈН 1.1.4 - Електрична енергија - Одлука о додели уговора