ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 11:45

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса:

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу - питања и одговори

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу - Питања и одговори 2

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу - Питања и одговори 3

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу - прилагођена документација

Увид у пројектну документацију можете извршити у просторијама ОШ „Милан Муњас“ Уб, уз претходну најаву на тел. 014 411-338, контакт особа: Весна Панић.

ЈН 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу - Одлука о додели уговора (09.03.2016. г)