ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења Штампа
понедељак, 08 фебруар 2016 12:08

Општинска управа општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

ЈН 1.3.1 – Рушење објеката и сеча обала по закључцима о дозволи извршења