Оглас за избор корисника за доделу помоћи Штампа
уторак, 09 фебруар 2016 09:20
 
Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима на територији општине Уб, расписала је:

О г л а с

За избор корисника за доделу помоћи:
1. за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, на територији општине Уб.

Право на помоћ могу да остваре:
- породице избеглих лица
- да имају пријављено пребилавиште/боравиштее на територији општине Уб

Рок за подношење захтева са потребном документацијом:
-    за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица
избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, на територији општине Уб од 26. јануара
2016. до 26. фебруара 2016. године;


За све потребне информације и обавештења

о условима и критеријумима, потребној документацији и начину подношења захтева за доделу помоћи, јавити се поверенику за избегла и расељена лица општине Уб, у просторијама општине Уб, други спрат, канцеларија 209 или на телефон 014/411-622, локал 209 или на мобилни телефон 064/81-60-710.

Пројекат финансира
Општина Уб и Комесаријат за избеглице Републике Србије