Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину Штампа
среда, 10 фебруар 2016 13:20

На основу Споразума бр.020-86/16-01 од 03.02.2016.г. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања закљученог између Националне службе и Општине Уб за 2016.годину,  Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево и Општина Уб расписују

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2016. годину