ЈН 1.1.10 - Грађевински материјал Штампа
четвртак, 24 март 2016 11:14

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке добара мале вредности:

ЈН 1.1.10 - Грађевински материјал

ЈН 1.1.10 - Одлука о додели уговора