ОШ "Душан Даниловић" - ЈН 1/2016 Штампа
понедељак, 28 март 2016 06:43

Основна школа "Душан даниловић" Радљево објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку добара – набавка намирница за исхрану деце у ђачкој кухињи за календарску 2016. годину.

ОШ "Душан Даниловић" - ЈН 1/2016