ОШ "Рајко Михаиловић" - ЈН 1/2016 Штампа
понедељак, 28 март 2016 06:48

Основна школа "Рајко Михаиловић" Бањани објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку добара – набавка намирница за исхрану деце у ђачкој кухињи за календарску 2016. годину.

ОШ "Рајко Михаиловић" - ЈН 1/2016