ЈН 1.1.3 - Огрев за потребе Општинске управе Уб Штампа
уторак, 02 август 2016 10:56

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуде и конкурсну документацију у поступку јавне набавке добара мале вредности: