ЈН бр. 1.3.4/2016 – Изградња локалних путева у селима и улица у Убу Штампа
понедељак, 08 август 2016 06:38

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуде и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова:

ЈН бр. 1.3.4/2016 – Изградња локалних путева у селима и улица у Убу