RHP–W2-40-268-65/15-01 Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava Штампа
понедељак, 31 октобар 2016 10:35

Општина Уб објављује конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности на коју се не односе одредбе Закона о јавним набавкама: