ЈНМВ 1.2.3./2017 Израда пројеката за изградњу и реконструкцију саобраћајница локалног значаја Штампа
уторак, 07 фебруар 2017 11:36

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке услуга:

ЈНМВ 1.2.3./2017 - Израда пројеката за изградњу и реконструкцију саобраћајница локалног значаја