ЈН 1.1.2/2017 - Набавка цеви и материјала за поправку путних пропуста и других објеката на путевима Штампа
уторак, 28 фебруар 2017 10:04

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

ЈН 1.1.2/2017 - Набавка цеви и материјала за поправку путних пропуста и других објеката на путевима