ЈН 1.2.1 - Пролећни и јесењи круг дезинсекције комараца и евентуално третирање у случају поплаве Штампа
уторак, 04 април 2017 13:19

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

ЈН 1.2.1 - Пролећни и јесењи круг дезинсекције комараца и евентуално третирање у случају поплаве