ЈН бр. 1.3.9/2017 – Уређење некатегорисаних путева и отресишта Штампа
уторак, 05 септембар 2017 10:51

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке радова:

ЈН бр. 1.3.9/2017 – Уређење некатегорисаних путева и отресишта