ЈН 1.2.11/2017 - Израда пројекта за нову зграду Предшколске установе у Убу Штампа
четвртак, 28 септембар 2017 10:37

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке услуга:

ЈН 1.2.11/2017 - Израда пројекта за нову зграду Предшколске установе у Убу