ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље Штампа
среда, 22 новембар 2017 12:38

Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке радова:

ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље