ЈН бр. 1.2.1/2018 –Услуге мобилне телефоније Штампа
уторак, 23 јануар 2018 08:36

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке услуга мале вредности:

 ЈН бр. 1.2.1/2018 –Услуге мобилне телефоније