RHP-W4-CMG-40-144/COMP3-2015 - набавка грађевинског материјала Штампа
понедељак, 16 април 2018 10:14

Општина Уб објављује конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке добара  RHP-W4-CMG-40-144/COMP3-2015 Nabavka građevinskog materijala.

Преузмите текст конкурса