ЈН бр. 1.2.12. - Израда урбанистичких пројеката – парцелација и препарцелација Штампа
понедељак, 21 мај 2018 13:24
Општинска управа Уб расписује јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 1.2.12 - Израда урбанистичких пројеката – парцелација и препарцелација
 
Преузмите текст јавног позива