:: Општина Уб :: Online
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3775208
RSS feed RSS feed
Почетна
Банер
Банер
Банер
Банер
Јавна набавка добара бр. 1/2018 намирнице за исхрану деце ПДФ Штампа
уторак, 13 март 2018 18:10
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 68/15) Предшколска установа „Уб“ Уб објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у   отвореном поступку јавне набавке добара  бр. 1/2018 намирнице за исхрану деце 
 

 
Објављени нови документи ПДФ Штампа
петак, 09 март 2018 15:05

Објављени су нови материјали:

Одобрене јавне набавке у 2018. години - 09.03.2018

Закључци за Шесте седнице општинског Већа 

Радни материјал за прву седницу СО-е Уб у 2018. години 


 
Објављени нови документи ПДФ Штампа
петак, 23 фебруар 2018 13:28

Објављени су нови документи:

Службени гласник општине Уб 04/2018

Пета седница општинског Већа

Одобрене јавне набавке


 
Израда пројекта доградње и реконструкције Дома здравља Уб ПДФ Штампа
уторак, 20 фебруар 2018 22:29

Објављен је позив за доставу понуда за ЈН бр. 1.2.11. -  Израда пројекта доградње и реконструкције Дома здравља Уб .

Преузмите текст позива 


 
ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб ПДФ Штампа
понедељак, 12 фебруар 2018 14:13
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015)) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), Општина Уб, расписује
 
ОГЛАС
 
за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 789/1 у површини од 0.96.71 ха и катастарске парцеле 790/19, у површини од 0.04.18 ха, обе уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, а које се налазе у зони комерцијалних делатности.

 
НАПОМЕНА: како је оглас објављен дана 10.02.2018. године у дневном листу “Српски Телеграф” који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, јавно отварање понуда биће одржано 12.03.2018. године у 13 часова у Скупштинској сали Општине Уб, ул. Војводе Мишића 20-б.

 
Објављени нови документи ПДФ Штампа
четвртак, 08 фебруар 2018 12:19

 
 

 
Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB “на катастарској парцели број 246/03 и 299/5 КО Звиздар Уб ПДФ Штампа
уторак, 06 фебруар 2018 13:35
Одељење за делатност установа и заштиту животне средине , на основу члана 63. став 3 , Закона о управљању отпадом ( ,,Сл.Гласник РС'' број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује Обавештење о пријему захтева за складиштење и третман неопасног отпада , оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB “ регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем  20615311 , са шифром претежне делатности  3832.
 
Надлежни орган обавештава јавност да је ,,ЕСО ТЕST DOO UB “ из Уба , 01.02.2018.године поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.02.2018.године.
 
Заинтересована јавност може извршити увид у садржину Захтева и пратеће документације сваког радног дана од 12 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20 б  , други спрат канцеларија број 32.


 
Годишњих програми спортских организација - 2018. ПДФ Штампа
среда, 31 јануар 2018 12:40
На основу члана 2. став 1. и члана 13.  став 5. Правилника о додели средстава односно одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта (''Службени гласник општине Уб'' број 30/2016), Општинска управа Уб, на основу предлога Комисије за оцену годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у облати спорта на територији општине Уб, 30. јануара 2018. године, доноси

Решење
о одобрењу годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у облати спорта на територији општине Уб и одобрењу новчана средства буџета општине Уза суфинасирање одобрених програма
 

 
Решење о додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб ПДФ Штампа
среда, 24 јануар 2018 14:59
На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014 и 58/2015) члана 24. став 1. и 2. и члана 25 став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 126/2014 и 16/2016) и Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб од 21.12.2017. године, Општинско веће општине Уб, 24. јануара 2018. године, доноси

 
Р е ш е њ е
о додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб
 

 
Одржане три седнице Већа и нова издања Службеног гласника општине Уб ПДФ Штампа
среда, 24 јануар 2018 14:45

Одржане су три седнице општинског Већа у 2018. години и објављена су два издања Службеног гласника општине Уб.

Седнице ОВ:

Седница 1

Седница 2

Седница 3

 

Издања Службеног гласника:

Службени гласник општине Уб 1/2018

Службени гласник општине Уб 2/2018 


 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 3 од 151

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927