Привреда
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3775195
RSS feed RSS feed
Банер
Банер
Банер
Банер
Привреда ПДФ Штампа
понедељак, 19 октобар 2009 09:22

Када су у питању привредне делатности у Убској општини, онда су две вероватно најзачајније пољопривреда и рударство.

 
 
 
 
Пољопривредног становништва по попису 2002. године било је 11.646 или 36,3%, од чега је активног било 7.628, а индивидуалних пољопривредника било је 7.428, а издржаваног пољопривредног 4.018 лица. На нивоу Округа, било је 48.870 пољопривредника, од чега 34.612 активних и 14.228 издржаваних лица.

 

Према постојећим подацима, структуру пољопривредне производње карактерише изузетна разноликост, са присуством свих видова производње, највећим делом за потребе самог домаћинства. Доминирају ситни, неспецијализовани пољопривредни произвођачи без јасне пословне и тржишне оријентације. Највећи број пољопривредних домаћинстава није регистрован. Закључно са 31. априлом 2007. години у општини су била регистрована 3.088 пољопривредна газдинства (10 као предузеће) или 29,79% од укупног броја домаћинстава. Резултат овакве производне структуре и слабе уређености су ниски и нередовни приходи уз одсуство озбиљног планирања, развоја и већих инвестиција.
 
Обрадиво пољопривредно земљиште обухвата 32.955,18 ха или 72,16% и одликује се релативно високом просечном заступљеношћу ораничних површина, тако да на њиве и вртове отпада 29.470,05 ха или 89,42% обрадивих површина. То указује да је најзаступљенија делатност у општини Уб ипак гајење житарица (кукуруз, пшеница). Воћњаци и виногради су на површини од 1.953,55 ха или 4,65%. Ливаде се налазе на површини од 1.953,55 ха или 5,93%.
 
 
Експлоатација угља може и мора знатније да допринети развоју општине Уб. Планом развоја површинских копова планирано је у источном делу Колубарског лигнитског басена, у циљу површинске екплоатације угља, отварање копова "Поље Ц" и "Поље Е". У западном делу Колубарског лигнитског басена предвиђено је отварање нових површинских копова "Велики Црљени", након затварања копа "Тамнава - источно поље" и поље "Радљево", а у периoду после 2020. године и исцрпљивања површинског копа "Тамнава - западно поље". Све ово одвијаће се у складу да потребама снабдевања термоелектрана "Никола Тесла А и Б", "Колубара А" и ТЕ "Колубара Б". За општину Уб посебно је важно праведније разрешење питања природне ренте, посебно са аспекта еколошких последица експлоатације угља.
 
Поред пољопривреде и рударства, велики значај има и грађевинарство, које има дугу традицију, а и квалитетне сировине за производњу грађевинског материјала које постоје на територији општине као што су камен, кварц и бела глина.

Према расположивим подацима Републиĉког завода за статистику, индустријска производња на подручју РПК Ваљево у периоду јануар - август 2012. године била је мања за 2.5%, у односу на исти период 2011.год. Подаци за месец  август 2012.год. говоре да је остварена производња била 5.6% мања него у истом месецу претходне године.

На подручју Регионалне привредне коморе Ваљево, у посматраном периоду, тренд кретања индустријске производње  бележи  следеће структурне карактеристике:

а) Посматрано по наменским групама, забележен је пад производње и то код: Капиталних производа 40% и   Нетрајних производа за широку потрошњу исказан раст 12.3%. Раст је забележен само у сектору енергије 6.7% и Трајних производа за широку потрошњу 11.9%.
б) Посматрано по секторима, остварен је пад физичког обима производње у сектору Рударства 2.7%, а у Сектору

Прерађивачке индустрије, остварен је нижи ниво индустријске производње за 2.6%, у поређењу са 2011.годином. У сектору Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром забележен је ниво производње 9% већи него што је остварен у 2011.год.

Спољнотрговинска размена

Почетак 2012. године обележен је опадајућим трендом спољнотрговинске размене и извоза на  регионалном  подручју, да би од марта месеца дошло до постепеног опоравка. Укупни резултати размене  и увоза достигли су  прошлогодишњи ниво.

Привреда са  регионалног подручја у осмомесечном периоду  2012. године остварила је следеће  резултате:

•    Укупну спољнотрговинску размену у вредности од 765,3  милион УСД, што је на нивоу   2011. године  (Србија пад од 5,6%),
•    Извоз износи 428,7 милиона УСД, и представља 56% укупне размене, на нивоу је претходне године (Србија  смањење од 8,3%);
•    Привреда са регионалног подручја у укупној размени Србије учествује са 3,9%, у извозу са 5,9%, у увозу  са 2,7%;

Најзначајнији извозник за протеклих осам  месеци  2012. године је предузеће М-КИЛТ Уб, а највећи увозник је: ЗЗ ТРЛИЋ УБ.

Укупна вредност спољнотрговинске размене у септембру 2012. години коју су остварила предузећа са територије општине Уб била 10 милиона ЕУР од чега је 43% овог износа реализовано са земљама ЕУ, док су остали највећи спољнотрговински партнери били из бивших југословенских држава (БИХ, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Македонија) – подаци Регионалне привредне коморе Ваљево објављени у публикацији „Привредни трендови на подручју РПК Ваљево 2012”.

Просечна НЕТО зарада

Просечна зарада без пореза и доприноса на подручју РПК Ваљево, исплаћена у августу 2012. године у Мачванском управном округу износи  35.823 РСД, што је  повећање од  3,2% у односу на претходни месец.  Просечна нето зарада кретала се у распону од 26.396 РСД у општини Крупањ до 39.055 РСД у граду  Шапцу (пораст  од 4,5% у односу на јул). У истом периоду у Колубарском управном округу просечна нето зарада по запосленом  износи 37.546 РСД, што је повећање од 5,5% у односу на претходни месец и кретала се од 26.396 РСД у општини  Љиг до 59.629 РСД у општини Лајковац. У Граду Ваљеву, административном центру Колубарског управног округа,  просечна нето зарада  у августу 2012. године износила је 35.845 РСД (раст од  3,4% у односу  на јул). У овом периоду просечне зараде без пореза и доприноса, у оба Управна округа, биле су испод  републичког просека (42.122,00 РСД), изузев у општини Лајковац.

 

 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927