Одборници
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3775212
RSS feed RSS feed
Банер
Банер
Банер
Банер
Одборници ПДФ Штампа
недеља, 02 август 2009 12:28

Скупштина општине има 40 одборника, који се бирају на 4 године.

Одборник не може бити запослен у општинској управи и лице које  именује односно поставља Скупштина општине.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именовани односно постављени.
Прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, не искључују примену одредаба Закона о локалној самоуправи о пословима који су одређени као неспојиви са функцијом одборника скупштине општине.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изношења мишљења и давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

Одборник има право да:
1) учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела;
2) Скупштини општине поднесе предлог за доношење одлуке или другог аката,;
3) Скупштини општине поднесе предлог одлуке или другог акта;
4) Скупштини општине поднесе амандман на предлог одлуке или другог акта.
 
Одборници у актуелном сазиву:Одб
01.Даница Павловић
02.Владимир Петковић
03.Аница Милошевић Поповић
04.Никола Томић
05.Александар Лазић
06.Пера Живановић
07.Продан Милосављевић Прока
08.Борисав Максимовић Бора
09.Александра Киселчић
10.Душан Илић
11.Светислав Матић
12.Бојана Новаковић
13.Слободан Тадић Бобан
14.Зоран Вићентић
15.Нада Ђокић
16.Аца Марић
17.Александар Радовановић Беча
18.Зорица Радић
19.Бранимир Живковић
20.Драган  Миросављевић
21.Марија Милутиновић Кандић
22.Драгомир Лукић Драга
23.Милан Ненадовић
24.Александра Пурић
25.Станимир Игњатовић
26.Драган Јелић
27.Александар Јанковић
28.Томислав Јанковић
29.Горан Васиљевић
30.Благоје Цонић
31.Александар Дамњановић
32.Александра Трифуновић
33.Слободан Божић
34.Марко Леонтијевић
35.Славица Тешић
36.Жељко Анђић
37.Дејан Цветковић
38.Звонко Минић
39.Миломир Ђокић
40.Александар Станимировић

 


 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927